INFORMÁCIE » ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE A NÁLEŽITOSTI TOHTO PREDAJNÉHO MIESTA

http://www.nakupnecentrum.eu


 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa predajného miesta (sú súčasťou obchodných podmienok)

názov:   ASMMAC
IČO:      17107342
adresa: Pražská 9, 040 11, Košice, Slovenská republika

 

Kontaktné údaje

sú uvedené v horizontálnom menu v časti "KONTAKTY" alebo aj  TU

 

Popis ponúkaných tovarov a služieb

Nákupné centrum ponúka rozličný tovar a výrobky charakteristické pre sortiment bežných nákupných alebo obchodných centier. Takisto sa snaží aplikovať aj služby klientom obdobné ako fyzické nákupné centra. V ponúkanom sortimente sa môžu vyskytovať aj tovary a služby od dodávateľov z českej republiky. Jednotlivé kategórie tovarov a služieb sú uvádzané v ľavom vertikálnom menu (stĺpci) stránok.

 

Ceny a mena, v ktorej budú transakcie spracované

Pri každom nákupe je v nákupnom košíku uvádzaná jednoznačná konečná cena, vrátene prípadných zliav a príplatkov. Samozrejmosťou je uvádzanie či sa jedná o cenu vrátene DPH alebo bez DPH. Účtovaná sadzba DPH je 20%. Transakcie Nákupného centra.eu sú spracovávané v mene EURO.

 

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou prevádzky Nákupného centra.eu. Nájdete ich aj s ďalšími náležitosťami v hornom horizontálnom menu v časti "OBCHODNÉ PRAVIDLÁ". Alebo aj   TU

 

Reklamačný poriadok a informácie o záruke (sú súčasťou obchodných podmienok dodávateľa)

Informácie k tejto časti sú obsiahnuté v hornom horizontálnom menu v časti "OBCHODNÉ PRAVIDLÁ". Obsahujú časti v ktorých je zákazník vyrozumený ako má reklamáciu ohlásiť a na akú adresu má reklamovaný tovar zaslať. Tak isto aj za akých podmienok nie je možné reklamáciu uplatniť. Zákazník je v prípade možnosti upozornený aj na ďalšie potrebné náležitosti ako napr. využitie reklamačného formulára. V ďalšom je vyrozumenie akým spôsobom bude zákazník ohľadne priebehu a následného vybavenia reklamácie kontaktovaný.

Informácia o odstúpení od zmluvy

Možnosť odstúpiť od zmluvy je podľa lehoty zákona v platnom znení 14 dní bez uvedenia dôvodu.

 

Spôsob platby, dodania alebo plnenia

Spôsob platby a dodania tovaru je v kompetencii dodávateľa a je určený jeho obchodnými podmienkami. Obvyklé spôsoby platby sú dodanie tovaru na dobierku alebo prevodom na účet. Ďalšími možnosťami budú online platby vybraných bánk a možnosť platieb kartami spoločností VISA a MasterCards. Platobný systém Nákupného centra.eu je zabezpečený spoločnosťou Gopay.

Spôsob dodania tovaru alebo plnenia vyplývajúceho zo zmluvy určuje a zabezpečuje dodávateľ a obvyklé je to dodanie slovenskou poštou alebo kuriérskou službou zabezpečujúcou doručenie na území zákazníka alebo na zákazníkom dohodnutom mieste. Nie sú vylúčene ani iné možnosti dodania alebo prevzatia tovaru na základe dohody so zákazníkom ako sú napr. osobné prevzatie alebo prevzatie v dohodnutej prevádzke.

 

Náklady na dodanie tovaru

Náklady na dodanie tovaru sú tvorené obvykle platbou za dopravu a poplatkom za dobierku prípadne iný sposob platby. Platbou za dopravu sa rozumie cena za dopravu, či už poštou, kuriérskou službou alebo zabezpečením iného spôsobu dopravy/dodania tovaru. Do nákladov na dodanie tovaru môže byť započítané napr. aj dodanie tovaru do určenej prevádzky v mieste bydliska zákazníka. Tieto platby sú súčasťou objednávkového procesu a sú jasne uvedené v nákupnom košíku a pri sumarizácii objednávky. Pre našich zákazníkov sú podstatné Obchodné podmienky dodávateľa v ktorých sú náklady na dodanie tovaru uvedené konkrétne.

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom e-shopu www.nakupnecentrum.eu (ďalej len "Obchod") je ASMMAC.

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme vedieť Vaše základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). V nakupnom centre.eu  sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

V našom e-shope je registrácia dobrovoľná, objednávky prijímame aj bez registrácie.

Ak sa zákazník rozhodne registrovať je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás: meno a priezvisko, presná adresa  (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre), Vaša e-mailová adresa, voliteľne telefónne číslo. Ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry). Viac...

 

Potvrdenie plnoletosti návštevníka webu

Ponuka sortimentu Nákupného centra.eu k 23.11.2015 zatiaľ neobsahuje žiadny tovar ani neponúka žiadne služby vyžadujúce potvrdenie plnoletosti osoby staršej ako 18 rokov.

 

E-mail o potvrdení prijatia objednávky

Nákupné centrum.eu zasiela pri každej objednávke na zákazníkom uvedený e-mail oznámenie s potvrdením prijatia objednávky. Príloha tohto mailu vždy obsahuje obchodné podmienky alebo možnosť ich stiahnutia. Táto možnosť je obsiahnutá aj v nákupnom košíku s vloženým tovarom.

 

Exportné obmedzenia (pri medzinárodných objednávkach)

Loga prijímaných platobných kariet a loga systému 3D-Secure

Vyobrazené loga prijímaných platobných kariet a systému 3D-Secure (Verified by Visa, MasterCard SecureCode) sú umiestnené v pätičke webu.


Princíp, myšlienka a filozofia predaja formou nákupného centra

Nájdete v tejto čati

MzFlYTlk