OBCHODNÉ PRAVIDLÁ » DOPRAVNÉ A POŠTOVNÉ
DOPRAVNÉ A POŠTOVNÉ


V nadväznosti na Všeobecné obchodné podmienky bod 5.3 Vám na tomto mieste chceme poskytnúť základné informácie ohľadne Nákladov na dopravu a poštovného. Nakoľko naše Nákupné centrum má ambíciu emulovať predaj skutočných nákupných centier a tovar si nekupujete priamo od nás, ale od nášho dodávateľa (predajne v rámci nákupného centra) sú pre Vás dôležité obchodné podmienky dodávateľa, ktoré samozrejme máte vždy k dispozícií v rámci detailu tovaru alebo v nákupnom košíku. Súčasťou týchto obchodných podmienok musí byť aj časť riešiaca náležitosti Nákladov na dopravu a poštovného. Naším vrcholným záujmom je spokojnosť zákazníka, a preto v tejto časti Vám chceme poskytnúť týchto niekoľko rád a informácií.

 

DOPRAVNÉ A POŠTOVNÉ

by mali obsahovať najmä:

 

1. Informáciu o tom:
Ako spotrebiteľ uhrádza platbu za tovar, napr. v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho a pod. a cenu tejto položky.

2. Informáciu o tom, že:
Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky, alebo za iný spôsob platby.

3. Informáciu o tom, že:
Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky a v nákupnom košíku e-shopu alebo pri inom spôsobe komunikácie s dodávateľom. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to z možností ktorými daný dodávateľ zabezpečuje doručenie tovaru. Obvykle je to poštou, alebo dodávateľom používanou kuriérskou službou.

4. Informáciu o tom, že:
Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy v naväznosti na spôsob platby.

5. Informáciu o tom, že:
Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

6. Informáciu o tom, že:
Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s duručovateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode alebo porušení zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie fyzického porušenia tovaru alebo množstva nemusia byť akceptované.

Tuná uvedený text má len informatívny charakter za účelom skvalitnenia služieb a poskytovaním súčinnosti pri realizácií nákupu zákazníkov. Smerodajný dokumentom zákazníka ako je aj vyššie uvedené sú Obchodné podmienky dodávateľa, ktoré nájdete pri každom tovare a výrobku alebo v nákupnom košíku.


 

NTQ0YjJmND