OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana súkromia a osobných údajov

Prevádzkovateľom e-shopu www.nakupnecentrum.eu (ďalej len "Obchod") je ASMMAC.

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme vedieť Vaše základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). V nakupnom centre.eu sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

V našom e-shope je registrácia dobrovoľná, objednávky prijímame aj bez registrácie.

Ak sa zákazník rozhodne registrovať je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás: meno a priezvisko, presná adresa  (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre) Vaša e-mailová adresa, voliteľne telefónne číslo. Ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry).

Tieto údaje sú uchovávané a chránené v databáze poskytovateľa eShopu, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať po prihlásení do sekcie "prihlásenie".  V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie.

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.nakupnecentrum.eu, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky, doručovateľské služby (adresa na dodanie), či dodávatelia. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

 

Y2JkZjRmND